Δευτέρα 20 Σεπτεμβρίου 2010

Στέλιο όχι μόνο στο Μπανάτο

Στέλιο, νομίζω ότι δεν είσαι Δήμαρχος μόνο του Μπανάτου. Είσαι και του Αγγερικού.