Δευτέρα, 19 Ιανουαρίου 2009

Δημαρχεύοντα κε Ακτύπη
κ. Αντιδήμαρχοι
κ. Δημοτικοί σύμβουλοι

Μπορείτε να μου εξηγήσετε το καθεστώς υπό το οποίο χρησιμοποιούνται τα γήπεδα του τένις στην περιοχή της Αγ. Τριάδος;
Επιτρέπεται σε όλους να τα χρησιμοποιούν ελευθέρως ή τα ενοικιάζετε (παραχωρείτε) σε ιδιώτες για να προσφέρουν υπηρεσίες σε τρίτους επ'αμοιβή, κοινώς να κάνουν μαθήματα αντισφαίρισης;